Liên hệ chúng tôi
Customer Service

Số điện thoại : +86 18145816425

WhatsApp : +8618145816425

Khi nhiều thuật toán nhận dạng người tiếp tục phong phú, tính năng nhận dạng khuôn mặt 3D dự kiến ​​sẽ mở rộng

August 18, 2022

3D face recognition

Hiện tại, đối với những thách thức chính trong lĩnh vực cảm nhận ánh sáng nhận dạng khuôn mặt, việc nâng cao năng lực thuật toán đã trở thành trọng tâm cạnh tranh của các nhà cung cấp thuật toán.

 

Do kích thước của điện thoại di động, nên có giới hạn về không gian để nâng cấp hệ thống quang học cũng như hệ thống cảm biến trong hệ thống cảm nhận quang học.Do đó, trong lĩnh vực nhận dạng khuôn mặt, các thuật toán trở thành cách chính để bù đắp những hạn chế về phần cứng của hệ thống cảm nhận quang học và tối ưu hóa chức năng nhận dạng khuôn mặt.Ví dụ, các thuật toán như cân bằng biểu đồ, sửa độ méo camera, lọc trung vị,… cho phép nâng cấp liên tục khả năng nhận dạng khuôn mặt.

 

 

Ngoài ra, nhận dạng khuôn mặt 3D dự kiến ​​sẽ phát triển và tiến xa trên thị trường nhận dạng khuôn mặt trong tương lai.Do nhận dạng khuôn mặt 2D đã được nghiên cứu trong thời gian dài hơn và có nhiều thuật toán liên quan hơn nên các giải pháp nhận dạng khuôn mặt trên thị trường hiện nay chủ yếu là giải pháp 2D.Tuy nhiên, thông tin 2D thiếu thông tin chiều sâu và không thể thể hiện hoàn toàn khuôn mặt thật, dẫn đến tỷ lệ nhận dạng khuôn mặt 2D chính xác bị hạn chế.So với nhận dạng khuôn mặt 2D, nhận dạng khuôn mặt 3D có thêm hai liên kết là căn chỉnh và tái tạo 3D, đồng thời có thể thu được thông tin chiều sâu thông qua ánh sáng có cấu trúc, TOF hoặc tầm nhìn âm thanh nổi hai mắt, có thể phản ánh khuôn mặt thực hơn và do đó có thể cải thiện hiệu quả tỷ lệ chính xác của sự công nhận.Với sự tiến bộ của công nghệ R & D của các nhà sản xuất, tỷ lệ thâm nhập của các giải pháp 3D trong điện thoại di động sẽ còn tăng lên.